Szukaj

Oddziały RESOLVE i REMONDIS Medison

Za jednym kliknięciem masz pełną orientację. Dowiedz się więcej o naszych oddziałach i ich ofertach oraz możliwościach kontaktu.

Oddziały REMONDIS Medison


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Rozpuszczalniki zregenerowane

Dobre rzeczy wykorzystujemy maksymalnie

Najwyższa jakość i jednorodność

W przypadku substancji chemicznych jednym z najważniejszych kryteriów jest ich czystość. W RESOLVE zwracamy szczególną uwagę na najwyższą jakość destylatów i rozpuszczalników zregenerowanych powstających w procesie recyklingu.

Oferujemy wszystko z jednej ręki i czuwamy nad wszystkimi etapami procesu: od odbioru zanieczyszczonych rozpuszczalników od klienta po dostawę przetworzonych produktów do klienta. Cel jest jasny: jednorodność partii od obioru po produkt końcowy.

Twoje korzyści z regeneracji rozpuszczalników przez RESOLVE:

Odbiór i transport własnymi pojazdami i z pomocą wyspecjalizowanego personelu

Destylacja do postaci jednorodnych regeneratów o wysokiej jakości

Analiza w dobrze wyposażonym laboratorium

Opcjonalna obróbka jakości, np. poprzez dodanie świeżych rozpuszczalników

Pełne bezpieczeństwo utylizacji wszelkich powstałych odpadów

Kompleksowe usługi doradcze świadczone przez profesjonalnie wyszkolonych pracowników z wieloletnim doświadczeniem

Chemia i natura idą w parze

Kto powierza RESOLVE swoje zużyte rozpuszczalniki, może na życzenie sekundować całemu procesowi ich przetwarzania. Pracownik działu sprzedaży bezpośrednio po wizycie u klienta może zabrać ze sobą próbkę. Alternatywnie można nam próbkę przesłać pocztą. Następnie zużyty produkt jest analizowany w naszym laboratorium. W kolejnym kroku omawiane są wymagane i pożądane specyfikacje oraz jest organizowany transport (odbiór i dostawa).

Zużyty rozpuszczalnik przetwarzamy w naszej instalacji destylacyjnej do postaci jednorodnego regeneratu wysokiej jakości. Wszelkie pozostałości podestylacyjne są zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa. Przetworzony rozpuszczalnik jest następnie zwracany do klienta wraz z obszernym raportem z analityki. Możliwe jest również dodanie innych regeneratów w celu poprawy jakości i uzupełnienia wolumenu o ilość utraconą w wyniku przetwarzania.

Sprawą najważniejszą jest doradztwo

Nasi doradcy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące procesu. W czym możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Destylacja jednorodnych partii

W RESOLVE przetwarzanie odpadów rozpuszczalnikowych odbywa się za pomocą destylacji. Zbiorniki destylacyjne wypełnione odpadami rozpuszczalnikowymi są podgrzewane, a ich zawartość doprowadzona do stanu wrzenia. Lotne rozpuszczalniki najpierw odparowują, a następnie są skraplane w układzie kondensacji i chłodzenia. Nasz zakład w Brunszwiku, pracujący w oparciu o destylację periodyczną, specjalizuje się w przetwarzaniu rozpuszczalników zawierających substancje stałe, a nasz zakład w Willstätt w separacji ciecz-ciecz za pomocą kolumn destylacyjnych. Pozostałości są zbierane w zbiorniku, a następnie usuwane lub poddawane odzyskowi.

Ulepszanie dobrych rzeczy – uszlachetnianie przed dodatki

My troszczymy się o przetwarzanie zanieczyszczonych rozpuszczalników i wytwarzamy wysokiej jakości regeneraty. Ale na tym nie poprzestajemy. Jeżeli nasi klienci chcą swojego produktu używać wielokrotnie, dobrym rozwiązaniem jest uszlachetnienie jakości poprzez dodanie produktów technicznych. Z każdą kolejną destylacją zmienia się skład rozpuszczalników w destylacie. Występują wahania jakości, które możemy zniwelować do poziomu zgodnego z określoną specyfikacją poprzez dodanie produktów technicznych. W ten sposób gwarantujemy stałą jakość.

Nasze inne usługi

Odzysk rozpuszczalników

Profesjonalna utylizacja zużytych rozpuszczalników

Więcej

Handel rozpuszczalnikami

Własne mieszanki rozpuszczalników o doskonałej jakości

Więcej

Recykling rozpuszczalników i destylacja na zlecenie

Przetwarzanie materiałowe zanieczyszczonych rozpuszczalników

Więcej

Rozlew rozpuszczalników i rozlew na zlecenie

Indywidualne mieszanki i rozlew rozpuszczalników

Więcej

RESOLVE // Marka Grupy REMONDIS