Szukaj

Oddziały RESOLVE i REMONDIS Medison

Za jednym kliknięciem masz pełną orientację. Dowiedz się więcej o naszych oddziałach i ich ofertach oraz możliwościach kontaktu.

Oddziały REMONDIS Medison


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Recycling rozpuszczalników

Czego nie możemy zrecyklingować, mimo wszystko odzyskujemy

Rozpuszczalniki – robimy z nich najlepszy użytek

RESOLVE specjalizuje się w recyklingu i przetwarzaniu rozpuszczalników. Zużyte rozpuszczalniki przetwarzamy na regeneraty i stawiamy do dyspozycji naszym klientom jako pełnowartościowe produkty.

Przywracając je do obiegu materiałowego, wnosimy bardzo ważny wkład w zmniejszenie zakupu i zużycia świeżych rozpuszczalników. Żyjemy bowiem w czasach kurczących się zasobów. Przyszłego zapotrzebowania na zasoby nie da się już zaspokoić wyłącznie surowcami pierwotnymi. Firmy muszą stawiać czoła coraz ostrzejszym wymogom środowiskowym. Dlatego też coraz ważniejsze stają się recykling i odzysk surowców, w tym także rozpuszczalników.

Twoje korzyści z recyklingu rozpuszczalników:

Ważny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochronę zasobów i redukcję CO2

Prosty i niezawodny sposób odbioru i dostawy rozpuszczalników za pomocą naszych własnych pojazdów i naszego personelu

Wysoka jakość destylatu dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i procesów

Pełna przejrzystość i bezpieczeństwo zagospodarowania odpadów

Kompleksowe usługi doradcze świadczone przez profesjonalnie wyszkolonych pracowników

Gwarancja spełnienia wszystkich wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Zapewnienie jakości odpadów i produktów w naszym własnym laboratorium

Sprawą najważniejszą jest doradztwo

Nasi doradcy są ekspertami w zakresie praktycznie wszystkich rozpuszczalników dostępnych na rynku. Dlatego w rozmowie z klientem możemy poinformować, jakiej jakości może się spodziewać po destylacji, i doradzamy, jak stosować destylaty.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Metody destylacji – odzyskiwanie surowców

Do recyklingu rozpuszczalników RESOLVE wykorzystuje najnowocześniejsze instalacje destylacyjne i wysokowydajną technologię procesów. Duża część rozpuszczalników dostępnych na rynku jest w pierwszej kolejności poddawana recyklingowi materiałowemu. Żadna kropla nie może się zmarnować.

W celu odzyskania surowców, a następnie przetworzenia ich na wysokiej jakości regeneraty w zależności od grupy substancji stosujemy destylację atmosferyczną, destylację próżniową lub rektyfikację.

Destylacja atmosferyczna

Mieszaninę wyjściową doprowadzamy do wrzenia poprzez podgrzanie. Następnie wychwytujemy powstałą parę składników lotnych, skraplając ją w kondensatorze poprzez schłodzenie.

Destylacja próżniowa

Poprzez zmniejszenie ciśnienia obniżamy temperaturę wrzenia oddzielanych substancji i w ten sposób w szczególnie łagodny sposób możemy rozdzielić zużyte rozpuszczalniki na surowce wtórne i regeneraty. W zależności od przypadku oprócz destylacji możliwe są także inne etapy przeróbki, do których należy filtracja lub ekstrakcja mieszanin.

Rektyfikacja

W zakładzie w Willstätt rozdzielamy mieszaniny cieczy na ich pierwotne składniki (separacja ciecz-ciecz). Dzięki kolumnie rektyfikacyjnej jesteśmy w stanie oddzielić na przykład aceton od wody.

Ręka w rękę z przemysłem

Klienci korzystający z naszych usług w zakresie recyklingu i przetwarzania rozpuszczalników pochodzą z różnych branż, między innymi z:

  • przemysłu motoryzacyjnego
  • przemysłu chemicznego
  • przemysłu farb i lakierów oraz drukarskiego
  • przemysłu farmaceutycznego i spożywczego

Logistyka z jednego źródła

Dzięki naszym zakładom w Brunszwiku, Willstätt i Erfurcie oraz dodatkowym oddziałom Grupy REMONDIS jesteśmy optymalnie usytuowani w stosunku do naszych klientów. Nasi specjaliści mogą w pełni przejąć odbiór i dostawę odpowiednich rozpuszczalników i regeneratów. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie i udostępniamy także pojazd ssący. Dzięki temu możliwe jest przepompowanie zanieczyszczonych rozpuszczalników do cysterny i ich bezpośrednie przetransportowanie do Brunszwiku lub Willstätt w celu poddania ich recyklingowi lub odzyskowi. Ponadto oferujemy możliwość dowozu cysternami kolejowymi dzięki posiadaniu bocznicy kolejowej.

Efektywne wykorzystanie zasobów: pięciostopniowa hierarchia odpadów

Dobrze funkcjonującym recyklingiem rozpuszczalników pomagamy zamknąć obieg materiałowy. Wprowadzamy na rynek rozpuszczalniki zregenerowane, które mogą być stosowane tak jak produkty wykonane z surowców użytych po raz pierwszy. W ten sposób chronimy zasoby naturalne, wnosimy istotny wkład w ochronę środowiska i pomagamy zredukować emisje ogromnych ilości CO2.

Naszymi usługami wspieramy klientów, którzy stosują pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami i są zobowiązani do przestrzegania wymogów ustawy o recyklingu odpadów. Pięciostopniowa hierarchia jest jednolicie zdefiniowana w całej Unii Europejskiej. Najwyższy priorytet ma zapobieganie powstawaniu odpadów. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i wiedzy na temat surowców jesteśmy w stanie idealnie doradzić Ci w tej kwestii. Na drugim miejscu znajduje się przygotowanie do ponownego użycia. Zadaniem jest tu takie rozdzielenie materiałów, aby można je było ponownie wprowadzić do obiegu. Centralne znaczenie ma recykling, w którym zawsze staramy się maksymalnie odzyskać wszystkie surowce. To, co nie może być poddane recyklingowi, odzyskujemy w ramach czwartego stopnia hierarchii. Działamy tu w oparciu o wielostronne doświadczenia silnej Grupy REMONDIS. Na ostatniej pozycji w hierarchii postępowania z odpadami znajduje się ich unieszkodliwianie. Tego staramy się za wszelką cenę unikać.

Dowiedz się więcej na temat naszego podejścia, pięciu stopni hierarchii postępowania z odpadami oraz tego, jak możemy Cię wesprzeć na drodze ku większej efektywności wykorzystania zasobów: Zapraszamy do kontaktu z nami

Ochrona środowiska: recykling materiałowy

Co jest dla nas ważne: recycling materiałowy odpadów i ich przetwarzanie stwarzają warunki dla zasobooszczędnej produkcji. Dlatego też ustawodawca wyraźnie zaznacza, że celem zawsze powinien być recykling materiałowy. Dla nas jako firmy recyklingowej jest to wyzwanie, które chętnie podejmujemy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i ciągłej optymalizacji procesów jesteśmy w stanie zaoferować recykling rozpuszczalników, który jest w zgodności z przepisami prawa i przynosi korzyści dla środowiska.

Masz pytania dotyczące recyklingu rozpuszczalników? To skontaktuj się z nami!

Duże znaczenie surowców pochodzących z recyklingu

Surowce z recyklingu to przyszłość. Kraje uprzemysłowione już teraz mają duże zapotrzebowanie na surowce i zapotrzebowanie to stale rośnie. Gdyby wszystkie kraje świata zużywały tyle surowców co Niemcy, to do zabezpieczenia dostaw potrzebne by były prawie dwie planety ziemskie. Oprócz ekologii i ekonomii wykorzystanie surowców wtórnych ma również aspekty społeczno-etyczne – zwłaszcza, jeśli temat surowców porecyklingowych traktuje się holistycznie i bierze pod uwagę zależności globalne.

Dowiedz się więcej na temat naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju

Jakość naszych rozpuszczalników porecyklingowych jest porównywalna z jakością nowych produktów. W odróżnieniu od surowców naturalnych surowce wtórne są pozyskiwane ze zużytych materiałów. W REMONDIS nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem przetwarzania tych surowców i nad tym, aby z prawie wszystkich materiałów wtórnych zrobić jak najlepszy użytek. Różne surowce wymagają jednak różnych, często bardzo specjalnych procesów.

Nasze inne usługi

Odzysk rozpuszczalników

Profesjonalna utylizacja zużytych rozpuszczalników

Więcej

Handel rozpuszczalnikami

Własne mieszanki rozpuszczalników o doskonałej jakości

Więcej

Rozpuszczalniki zregenerowane

Destylacja do postaci jednorodnych regeneratów o wysokiej jakości

Więcej

Rozlew rozpuszczalników i rozlew na zlecenie

Indywidualne mieszanki i rozlew rozpuszczalników

Więcej

RESOLVE // Marka Grupy REMONDIS