Szukaj

Oddziały RESOLVE i REMONDIS Medison

Za jednym kliknięciem masz pełną orientację. Dowiedz się więcej o naszych oddziałach i ich ofertach oraz możliwościach kontaktu.

Oddziały REMONDIS Medison


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Odzysk rozpuszczalników

Marnotrawstwo? Jesteśmy przeciw!

Bezproblemowa utylizacja

Jako certyfikowane profesjonalne przedsiębiorstwo gospodarki odpadami RESOLVE przetwarza zużyte rozpuszczalniki na potrzeby handlu, rzemiosła i przemysłu oraz troszczy się o profesjonalną i odpowiedzialną utylizację odpadów. Posiadane przez nas certyfikaty ISO 9001 i EfB potwierdzają wysoki poziom naszego zarządzania jakością.

W służbie naszym klientom łączymy wysoki poziom techniczny z bezpieczeństwem zagospodarowania odpadów. Każdą naszą usługą umożliwiamy zrównoważone postępowanie z zasobami naturalnymi. W ten sposób pomagamy chronić zarówno klimat, jak i środowisko.


Twoje korzyści z odzysku rozpuszczalników:

Krótkie odległości na terenie Niemiec dzięki lokalizacji naszych zakładów w Brunszwiku, Willstätt i Erfurcie

Specjalna obsługa klienta i pomoc w kwestiach prawnych dotyczących zagospodarowania lub odzysku rozpuszczalników

Gwarancja spełnienia wszystkich wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Dodatkowe możliwości zagospodarowania rozpuszczalników w ramach sieci REMONDIS

Odbiór i transport rozpuszczalników przez naszych profesjonalnie wyszkolonych pracowników i naszymi własnymi pojazdami

Odzysk rozpuszczalników – możliwości

U nas masz wybór: z Twoich zużytych rozpuszczalników produkujemy destylat i albo Ci go zwracamy, albo niezależnie od Ciebie wprowadzamy do obrotu. Nasza linia produktów DESTILLAN jest w pełni „made in Germany”. Usuwanie pozostałości odbywa się w zgodności z przepisami prawa z pomocą podmiotów zewnętrznych, będących również oddziałami Grupy REMONDIS.

Zrównoważony rozwój to nasza misja! Dlatego też na pierwszym miejscu stawiamy recykling materiałowy, tzn. destylację wszystkich przyjętych przez nas zużytych rozpuszczalników. Jeśli nie jest to możliwe, następuje przekształcanie termiczne. Także odzyskując energię, działamy z pełną świadomością naszej odpowiedzialności ekologicznej i w zgodności ze wszystkimi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Co ważne, RESOLVE w pełni dokumentuje wszystkie procesy. Dzięki temu w każdej chwili możemy udzielić informacji o tym, jaką drogę przebyły odpady od momentu ich odbioru.


Zlecenie zagospodarowania i odzysku

Chciałbyś zlecić nam zagospodarowanie lub odzysk Twoich rozpuszczalników? Nie ma problemu: dostarcz nam reprezentatywną próbkę swoich zużytych rozpuszczalników, a nasi eksperci przetestują je pod kątem ich przydatności do odzysku. Jeśli masz pytania dotyczące próbki lub potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego pojemnika, nasi profesjonalnie wyszkoleni pracownicy mogą udzielić Ci wsparcia i ustalić optymalny sposób utylizacji.

Wybór odpowiedniego partnera ma dla przedsiębiorstwa decydujące znaczenie. Skorzystaj z naszego doświadczenia! Z naszymi kompetentnymi doradcami możesz skontaktować się pod numerem +49 531 210310

Analiza w naszym laboratorium

Jakość i skład Twojej reprezentatywnej próbki badamy za pomocą szeregu metod analitycznych w naszym nowoczesnym laboratorium. Wartości uzyskane w wyniku analizy stanowią podstawę do sporządzenia indywidualnej oferty – dla przyjęcia jako odpad lub jako produkt (uboczny). I co ważne, w każdym momencie czerpiesz profity z wysokiego poziomu technicznego naszej pracy.


Technologie i metody analizy

Do określenia zawartości wilgoci we wszystkich rozpuszczalnikach stosujemy metodę Karla Fischera. Nasza własna metoda pozwala nam określić pozostałość po odparowaniu w temperaturze do 200 stopni Celsjusza. Za pomocą analizy fazy nadpowierzchniowej (ang. headspace analysis) oraz chromatografów gazowych określamy stężenie i rodzaj substancji lotnych, a densymetrem wykonujemy pomiary gęstości. Dokonując destylacji próbnych, jesteśmy w stanie określić spodziewany uzysk produktu.

Odbiór i bezpieczny transport

Z chwilą udzielenia nam przez Ciebie zlecenia na odzysk rozpuszczalników następuje odbiór zużytych rozpuszczalników zgodnie z europejską konwencją dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). Transport własnymi pojazdami i z pomocą własnych wyszkolonych pracowników pozwala nam uwzględniać i elastycznie reagować na życzenia klientów.

Masz pytania dotyczące zagospodarowania i odzysku rozpuszczalników? Skontaktuj się z nami!

Dostawa transportem drogowym lub cysternami kolejowymi

W celu przetransportowania zanieczyszczonych rozpuszczalników w cysternie bezpośrednio do Brunszwiku lub Willstätt w razie potrzeby udostępniamy naszym klientom pojazd ssący. Ponadto dzięki bocznicy kolejowej oferujemy także możliwość dostawy cysternami kolejowymi, co stanowi czynnik wyróżniający nas na tle niemieckich firm destylujących rozpuszczalniki.

Nasze inne usługi

Recykling rozpuszczalników i destylacja na zlecenie

Przetwarzanie materiałowe zanieczyszczonych rozpuszczalników

Więcej

Handel rozpuszczalnikami

Własne mieszanki rozpuszczalników o doskonałej jakości

Więcej

Rozpuszczalniki zregenerowane

Destylacja do postaci jednorodnych regeneratów o wysokiej jakości

Więcej

Rozlew rozpuszczalników i rozlew na zlecenie

Indywidualne mieszanki i rozlew rozpuszczalników

Więcej

RESOLVE // Marka Grupy REMONDIS